Menu Zavrieť

Spoločnosť GEVORKYAN, s.r.o. pracuje s technológiou vstrekovania kovových práškov (MIM – Metal Injection Moulding), ktorá predstavuje vstrekovanie kovov na vstrekolisoch. Nie je používaná v žiadnej inej firme na Slovensku, ani vo väčšine okolitých štátov.

V posledných desaťročiach sa MIM technológia etablovala ako konkurencieschopný výrobný proces pre výrobu komponentov, ktorých výroba alternatívnymi metódami by bola veľmi nákladná. Umožňuje vyrábať zložité tvary takmer zo všetkých typov materiálov, pričom komponenty spĺňajú aj vysoké vzhľadové požiadavky (napr. vzhľadové časti konečných výrobkov). Komponenty nájdu svoje uplatnenie napr. v automobilovom priemysle, zámkach a ochranných systémoch, leteckom, kozmickom a zbrojárskom priemysle, v poľnohospodárskej a záhradnej technike atď.

proces

MIM, teda metóda vstrekovania kovových práškov na vstrekolisoch, predstavuje vývoj klasickej práškovej metalurgie (sintering). Za skutočný historický prelom tejto technológie sa považuje zistenie, že zmes môže obsahovať vysoký podiel kovového prášku. Namiesto plastovej odstreknutej súčiastky vznikla kovová súčiastka viazaná plastom. 

MIM technológia je vo všeobecnosti založená na štyroch základných procesoch:

 1. voľba vhodnej kombinácie (chemického zloženia) kovových práškov a polymérov,
 2. vstrekovanie hmoty do formy finálnej súčiastky na vstrekolise,
 3. debinding (odstránenie spojiva) – ide o kľúčový krok procesu,
 4. tepelné spracovanie (spekanie) vytvarovanej súčiastky.

Zohriata hmota je vstrekovaná do vopred sprojektovanej formy podľa špecifických požiadaviek zákazníka. Po vybratí dielu z formy je polymér odstránený, bez porušenia tvaru. Tento proces sa nazýva debinding. Ďalším krokom je spekanie. Počas neho získa súčiastka požadované finálne mechanické vlastnosti a tvar. 

Po spekaní neostávajú žiadne stopy po prášku alebo po polyméri. Mechanické vlastnosti MIM dielov sú na rovnakej úrovni, ako diely vyrábané bežnými strojárskymi technológiami. Zároveň sú pri tejto technológii uplatňované rovnaké sekundárne operácie, ako pri iných kovových výrobkoch. Diely môžu byť tepelne spracované, povlakované, frézované, zavitované či zvárané.

MIM technológia je vhodnejšia pre veľkosériovú výrobu. 

MIM proces (Zdroj: EPMA) 

MIM proces krok po kroku.

Výhody

Výhoda MIM (Metal Injection Moulding) technológie spočíva v tom, že umožňuje vytvoriť kovový výrobok s vlastnosťami, ktoré nemožno očakávať od plastu. MIM kombinuje drobný prach typickej veľkosti medzi 1 a 40 µm s plastickým spojivom. Typický pomer je okolo 60 v/o prášku, čo vyžaduje 40 v/o spojiva.

Unikátnosť MIM technológie je charakterizovaná mnohými vlastnosťami. Uvedieme niektoré z nich:

 • široké uplatnenie,
 • komplexná forma dielov,
 • šetrenie nákladov (výroba súčiastky do jej finálnej podoby, bez potreby ďalšieho obrábania alebo brúsenia),
 • vysoká finálna hustota dielov, ktorá ich robí ekvivalentnými ku konvenčným technológiám
 • široké materiálové možnosti,
 • vysoká produktivita, vysoké materiálové využitie, dobrý finálny povrch dielu a dobrá tolerancia,
 • možnosť zabezpečiť aj cielené póry vo vrstvách alebo na špecifických miestach súčiastky, aby sa splnili požiadavky zákazníka s ohľadom na funkčnosť dielu
 • možnosť produkcie veľkého výrobného množstva,
 • recyklácia (poškodené alebo nepodarené kusy môžu byť recyklované a znova použité).