Menu Zavrieť

Táto technológia bola vyvinutá počas minulých desaťročí, ako konkurencieschopný a osvedčený výrobný proces pre zhutnenie zložitých komponentov, vyrobených zo širokej škály kovov a spĺňajúcich špecifické požiadavky. Tieto komponenty sú v súčasnosti používané v mnohých oblastiach priemyslu, napríklad v leteckom a kozmickom priemysle, energetike, medicíne a i.

HIP je proces zhutňovania práškov alebo odliatkov a sintrovaných súčiastok v peci pri vysokom tlaku (100-200 MPa) pri teplote od 900 do 1250°C. Tlak plynu pôsobí rovnomerne vo všetkých smeroch, čím sa zabezpečia izotropné vlastnosti a 100% zhutnenie. Táto technológia je veľmi nápomocná ostatným procesom práškovej metalurgie, ako sú MIM technológia, lisovanie a spekanie alebo nová technológia aditívnej výroby (3D tlač). Dokonca je používaná v kombináciách s týmito PM procesmi pre zhutňovanie súčiastok.

HIP technológia sa v priebehu posledných rokov stala vysokovýkonným, vysokokvalitným a nákladovo efektívnym procesom na zhutňovanie kovových komponentov. 

proces

Pri procese pôsobí na komponent vysoký tlak, zatiaľ čo teplota zabezpečí difúziu na kontaktnom povrchu medzi zrnkami prášku, až pokým nebudú všetky priestory uzavreté. Týmto spôsobom je dosiahnutá 100%-ná hustota.

Uzavretie vnútornej poréznosti technológiou HIP, vďaka kombinácii tlaku a teploty. (Zdroj: Úvod do HIP technológie, EPMA)

HIP technológia je používaná pri zhutňovaní odliatkov, spekaných súčiastok z prášku MIM súčiastok, ako aj pri difúznom spájaní medzi kovovými súčiastkami.

Schéma HIP zariadenia (Zdroj: Úvod do HIP technológie, EPMA)

výhody

HIP technológia ponúka mnoho benefitov v nasledujúcich kľúčových oblastiach.

Kvalita komponentov:

  1. výborná izotropná mikroštruktúra,
  2. redukcia počtu zvarov na zložitých súčiastkach,
  3. hustota bez segregácie

Flexibilita dizajnu:

  1. dvojkovové konštrukcie,
  2. používanie kompozitných materiálov

Redukcia nákladov:

  1. štíhla výrobná cesta, ktorá vedie ku kratším časom od začiatku projektu po jeho ukončenie, 
  2. menšia potreba nedeštruktívneho testovania (NDT), prípadne ľahšie NDT.

Redukovaný dopad na životné prostredie

Na základe vyššie uvedeného je HIP technológia považovaná za vysoko-kvalitnú a nákladovo efektívnu technológiu.