Menu Zavrieť

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Odoslaním emailu na emailové adresy zamestnancov spoločnosti GEVORKYAN, s.r.o. udeľujete spoločnosti GEVORKYAN, s.r.o. so sídlom Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica, v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a spracúvaní osobných údajov a voľnom pobyte takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) so spracúvanám údajov uvedených v kontaktnom emaile. Účelom spracúvania osobných údajov je vybavenie požiadavky uvedenej v kontaktnom emaile. Súhlas je platný až do jeho písomného odvolania. 
Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje, sú upravené v § 21 až § 27 a § 100 č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailovej adresy osobneudaje@gevorkyan.sk alebo písomne na adresu prevádzky GEVORKYAN, s.r.o., Továrenská 504, 976 31 Vlkanová.