Vplyv našej činnosti na životné prostredie

Zdravie a bezpečnosť pri práci spolu so životným prostredím patria medzi najdôležitejšie hodnoty našej spoločnosti. Rešpektovanie životného prostredia a našu vôľu pokračovať v tomto vývoji dokazuje aj fakt, že máme vysoko kvalifikovaných odborníkov, zodpovedných za zdravie, bezpečnosť pri práci a životné prostredie.

Viac ako 90% odpadov sa recykluje alebo znova využíva, čím sa znižuje negatívny dopad na životné prostredie. Naši odborníci neustále pracujú na zefektívnení využívania prírodných zdrojov. Ako príklad môžeme uviesť inštaláciu čističky na obrábacie emulzie, ktorá umožňuje vrátiť očistenú emulziu späť do výrobného procesu. Ďalším projektom na nasledujúce obdobie bude inštalácia rekuperátorov tepla s cieľom využiť odpadové teplo z kompresorovej stanice na ohrev úžitkovej vody, tak ako aj na vykurovanie kancelárskych priestorov.

Naša spoločnosť je certifikovaná na systém environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:2005.

Politika kvality a environmentu našej spoločnosti k nahliadnutiu tu.

Táto stránka používa Cookies

Táto webová stránka používa cookies pre správu overovania, navigáciu a ďalšie funkcie. Používaním našich webových stránok, súhlasíte s tým, že môžeme umiestniť tieto typy cookies na vaše zariadenie. Viac

Súhlasím