História práškovej metalurgie

Obrazky suciastka v prachuPostupy a technológie, ktoré mali znaky práškovej metalurgie (PM), boli známe už v dávnej minulosti.

Napríklad 3000 rokov p. Kr. sa v Egypte používalo práškové železo, ktoré slúžilo ako materiál pri výrobe nástrojov. 2500 rokov p. Kr. sa technológie práškovej metalurgie používali v Perzii a 1200 rokov p. Kr. využívali PM technológiu na spracovanie platiny. 

Začiatok 19. storočia so sebou priniesol výraznejšie uplatnenie technológie PM v komerčnej sfére. Jednalo sa najmä o zavedenie platinových mincí v cárskom Rusku. Technický rozkvet, spolu s aplikáciou nových produkčných metód na začiatku 20. storočia, priniesol aj výrobu wolfrámových vlákien do žiaroviek T.A. Edisona.

Obdobie 2. svetovej vojny prinieslo predovšetkým sériovú veľkovýrobu pre strojové súčiastky z práškovej ocele, ktorá bola impregnovaná parafínom. V tomto spôsobe sa prejavovala najmä ekonomická výhodnosť PM technológie v rámci sériovej výroby. Po 2. svetovej vojne, začiatkom 50. rokov 20. storočia, v PM prevažovali predovšetkým medené prášky. Zvýšená produkcia súčiastok, ako boli prevodovky a vačkové hriadele v automobilovom priemysle spôsobili, že sa medené prášky stali prevládajúcim materiálom tohoto spôsobu výroby. Koniec 2. svetovej vojny znamenal rozvoj PM technológie predovšetkým v oblasti leteckého a nukleárneho priemyslu. Výrazné zvýšenie produkcie a zlepšenie kvality spekaných dielov nastalo v 60. rokoch 20. storočia. V 70. rokoch sa rozšírilo portfólio ponúkaných výrobkov a v 80. rokoch nastal komerčný boom pre súčiastky a výrobky produkované solidfikáciou a injekčným tvárnených z kovových práškov.

V súčasnosti je najväčším odberateľom PM súčiastok automobilový priemysel, ktorý ich spotrebuje okolo 70%. Spotreba PM súčiastok v priemernom európskom a japonskom aute je okolo 10 kg/auto, v americkom aute je to okolo 20kg/auto. Jedná sa napríklad o reťazové koleso, rozvodovú remenicu, vačkový hriadeľ, ozubené koleso kľukového hriadeľa, časti ventilov, komponenty olejového čerpadla, jadro synchronizačnej spojky, súčiastky tlmiča pruženia, kolieska čerpadla servoriadenia, blokovacie vložky brzdového systému, súčiastky elektosystému a mnoho iných.

(Zdroj: Bidulský R. – Bidulská J.: Technológie spracovania materiálov na báze práškovej metalurgie, s. 1-8.)

Prášková metalurgia

Táto stránka používa Cookies

Táto webová stránka používa cookies pre správu overovania, navigáciu a ďalšie funkcie. Používaním našich webových stránok, súhlasíte s tým, že môžeme umiestniť tieto typy cookies na vaše zariadenie. Viac

Súhlasím