Menu Zavrieť
 • Ocenenie vynálezcovskej činnosti za prínosné technické riešenie počas pandémie COVID-19
 • 1. miesto v súťaži Diamanty slovenského biznisu 2020, kategória Stred
 • Finalista súťaže EY Podnikateľ roka 2019
 • Víťazstvo v EPMA 2018 – PM Component Awards, kategória Structural Parts za súčiastku Driving Flange
 • Získanie titulov National Champion, National Public Champion a Ruban d´Honneur v súťaži European Business Awards, ročník 2016/2017
 • Zaradenie do TOP 10 firiem regiónu za rok 2016
 • Ocenenie v kategórii Skvelý zamestnávateľ 2014, Via Bona Slovakia
 • Víťazstvo v súťaži Diamanty slovenského biznisu v rokoch 2012 a 2013
 • Ocenenie Fachmetall QM Context Award v roku 2012, kategória Kvalita
 • Finalista súťaže Podnikateľ roka 2011 a 2012
 • Ocenenie Fabrika roka 2011

Ocenenia

Ocenenie vynálezcovskej činnosti od ÚPV SR
Spoločnosti bolo koncom roka 2020 udelené ocenenie vynálezcovskej činnosti za prínosné technické riešenie počas pandémie COVID-19.
DIAMANTY SLOVEN. BIZNISU 2020
Ocenenie Diamanty slovenského biznisu patria k najlepšie zdravo rastúcim malým a stredným slovenským spoločnostiam. GEVORKYAN, s.r.o. je už po tretíkrát jeho držiteľom. Získal 1. miesto v kategórii región Stred. Ocenenie hovorí o spoľahlivosti a dôveryhodnosti, o spoločnostiach, ktoré dlhodobo zdravo rastú.
Podnikateľ roka 2019
EY Podnikateľ roka patrí medzi najvýznamnejšie súťaže, ktoré fungujú v biznis prostredí, spoločnosť GEVORKYAN pod vedením Artura Gevorkyana sa už po tretí krát stala jej finalistom, čo je pre akúkoľvek spoločnosť obrovská česť.
EPMA COMPONENT AWARD 2018
GEVORKYAN, s.r.o. je držiteľom prestížneho ocenenia „EPMA Component Award“ za rok 2018, ktoré je každoročne odovzdávané spoločnostiam s najinovatívnejšími riešeniami v oblasti práškovej metalurgie s výrazným prínosom k šetreniu nákladov z zákazníka, zlepšovanie kvality, propagáciu práškovej metalurgie, jedinečnosť, novátorstvo a nové myšlienky.
ZDRAVÁ FIRMA ROKA 2018
Spoločnosť sa umiestnila na 4. mieste v kategórii Výrobné firmy, v súťaži Zdravá firma roka 2018, ktorá je zameraná na hodnotenie benefitov pre zamestnancov, akými sú napríklad nadštandardná zdravotná starostlivosť, športové aktivity, voľno určené na regeneráciu a iné.
EUROPEAN BUSINESS AWARDS
Prestížne tituly „National Champion“ a „National Public Champion“ v rámci Slovenska boli spoločnosti odovzdané v rámci medzinárodnej súťaže European Business Awards 2016/2017. Zároveň je držiteľom ocenenia „Ruban d´Honner“, ktorým sa označujú najinovatívnejšie podniky na starom kontinente.
VIA BONA SLOVAKIA
Spoločnosť sa zúčastnila 15. ročníka súťaže Via Bona Slovakia 2014, ktorú tradične organizuje Nadácia Pontis (Pontis Foundation). Bola jej udelená značka Inšpiratívny projekt v kategórii Skvelý zamestnávateľ.
DIAMANTY SLOVENSKÉHO BIZNISU
V uznávaných Diamantoch slovenského biznisu, ročník 2013 sa GEVORKYAN, s.r.o. stal víťazom 1. miesta kategórie Najdynamickejšie rastúca spoločnosť – stredné Slovensko.
DIAMANTY SLOVENSKÉHO BIZNISU
Enteprise Investors a časopis Profit udelili v roku 2012 spoločnosti 3. miesto v kategórii „Dynamika rastu“.
PODNIKATEĽ ROKA 2012
GEVORKYAN, s.r.o. bola finalistom súťaže Podnikateľ roka 2012, ktorá bola organizovaná Ernst & Young.
PODNIKATEĽ ROKA 2011
GEVORKYAN, s.r.o. bola finalistom súťaže Podnikateľ roka 2011, ktorá bola organizovaná Ernst & Young.
FABRIKA ROKA 2011
Spoločnosť získala v roku 2011 ocenenie „Fabrika roka“ v oblasti inovácií od Fraunhofer Institute a Eximbanky Slovensko za progresívny podnikateľský model.
FACHMETALL QM CONTEXT AWARD
Ocenenie „Fachmetall QM Contaxt Award“ za rok 2012 získala spoločnosť počas veľtrhu špecializovaného na práškovú metalurgiu vo švajčiarskom meste Bazilej. Stala sa víťazom kategórie „Kvalita“ od medzinárodnej audítorskej firmy Fachmetall. Zároveň bola jedinou spoločnosťou z EÚ a vôbec prvou firmou v histórii práškovej metalurgie, ktorej bolo toto ocenenie udelené.

Certifikáty

CERTIFIKÁT výnimočnosti od TÜV SÜD Slovakia
TÜV SÜD Slovakia ocenila spoločnosť GEVORKYAN, s.r.o. v kategórii Inovatívnosť a to najmä kvôli rýchlemu pretransformovaniu výroby počas Covid situácie.
CERTIFIKÁT VÝNIMOČNOSTI OD TÜV SÜD SLOVAKIA
Ocenený bol najmä trend rozvíjania firmy, v ktorej zamestnanci pracujú na jej napredovaní a robia ju výnimočnou.
CERTIFIKÁT HODNOTENIA DÔVERIHODNOSTI “A”
GEVORKYAN, s.r.o. patrí do najvyššej triedy dôveryhodných spoločností na Slovensku. Dosiahla najvyššie štandardy spoľahlivosti a stability na trhu a preto sa stala súčasťou exkluzívnej skupiny 7,8% slovenských spoločností, ktoré majú právo používať hodnotenie dôveryhodnosti „A“.
REGISTER SOLVENTNÝCH FIRIEM
Certifikačný orgán vykonávajúci certifikáciu a kontrolu plnenia podmienok Registra solventných firiem udelil spoločnosti GEVORKYAN, s.r.o. členstvo v registri s celkovým hodnotením „akcepotovateľné riziko alebo lepšie“.

Členstvá

EPMA
GEVORKYAN, s.r.o. je členom EPMA (European Powder Metallurgy Association) – Európskej asociácie pre práškovú metalurgiu.
APMI
Spoločnosť je členom APMI (Association of Powder Metallurgy International) – Medzinárodnej asociácie pre práškovú metalurgiu.
 • Víťazstvo v EPMA 2018 – PM Component Awards, kategória Structural Parts za súčiastku Driving Flange
 • Získanie titulov National Champion, National Public Champion a Ruban d´Honneur v súťaži European Business Awards, ročník 2016/2017
 • Zaradenie do TOP 10 firiem regiónu za rok 2016
 • Ocenenie v kategórii Skvelý zamestnávateľ 2014, Via Bona Slovakia
 • Víťazstvo v súťaži Diamanty slovenského biznisu v rokoch 2012 a 2013
 • Ocenenie Fachmetall QM Context Award v roku 2012, kategória Kvalita
 • Finalista súťaže Podnikateľ roka 2011 a 2012
 • Ocenenie Fabrika roka 2011