Menu Zavrieť

Zdravie a bezpečnosť pri práci, spolu so životným prostredím patria medzi najdôležitejšie hodnoty spoločnosti GEVORKYAN, s.r.o. Rešpektovanie životného prostredia a vôľu pokračovať v tomto vývoji dokazuje aj fakt, že v nej pracujú vysoko kvalifikovaní odborníci, zodpovední za zdravie, bezpečnosť pri práci a životné prostredie.

Viac ako 90% odpadov sa recykluje alebo znova využíva, čím sa znižuje negatívny dopad na životné prostredie. Odborníci neustále pracujú na zefektívnení využívania prírodných zdrojov. Ako príklad môže byť uvedená napríklad inštalácia čističky na odpadové emulzie, ktorá umožňuje vrátenie očistenej emulzie späť do výrobného procesu. Ďalším plánovaným projektom na nasledujúce obdobie je inštalácia rekuperátorov tepla s cieľom využiť odpadové teplo z kompresorovej stanice na ohrev úžitkovej vody, tak ako aj vykurovanie kancelárskych priestorov.

Spoločnosť je certifikovaná na systém environmentálneho manažérstva podľa  STN EN ISO 14001:2005.

Politika kvality a environmentu spoločnosti k nahliadnutiu tu.