Nákup vyspelej technológie na výrobu technologických dielov

Nákup vyspelej technológie na výrobu technologických dielov sa realizoval s podporou EÚ.

EU fondy realizovane

Základné informácie o projekte                                                              

Názov projektu:

Prijímateľ:

Sídlo prijímateľa:

Miesto realizácie projektu:

Začatie projektu:

Ukončenie projektu:

Poskytovateľ:

Sprostredkovateľský orgán:

Operačný program:

Kód výzvy:

Kód projektu v ITMS: 

Výška poskytnutého príspevku:

 

Nákup vyspelej technológie na výrobu technologických dielov

GEVORKYAN, s.r.o. 

Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica, Slovenská republika

Továrenská 504, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika

07/2014

12/2015

Ministerstvo hospodárstva SR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

KaHR-111SP-1201

25110121171

1 514 265,00€

 

 Stručný opis projektu:

Projekt je pokračovaním činnosti žiadateľa v oblasti inovatívnych prístupov k zabezpečeniu produkcie presných výrobkov, vyrábaných technológiou práškovej metalurgie, ktorá patrí medzi nové a rozvíjajúce výrobné postupy, umožňujúce nahradiť klasickú výrobu presných súčiastok zo špeciálnych materiálov. 

Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ neustále zabezpečuje vývoj nových výrobkov a výrobných postupov vo svojom vlastnom vývojovom stredisku, je neustále pod tlakom potreby investovania do nových vyspelých technológií a podobne ako celý podnikateľský sektor, pohybuje sa v podkapotalizovanom prostredí, ktoré je poznamenané krízou finančných trhov a nedostatkom likvidity. Z uvedeného dôvodu je pre potreby zabezpečenia ďalšieho rastu a udržania trhovej pozície v technologicky náročnom segmente práškovej metalurgie nevyhnutná pomoc pri inovácii technológie, bez ktorej nie je možné realizovať projekt v plnom rozsahu. 

Poskytnutím pomoci bude umožnené dosiahnuť okamžité účinky, ktoré sú vyjdarené v hodnotách merateľných ukazovateľoch výsledku, ako aj dlhodobú udržateľnosť, vyjadrenú v ukazovateľoch dopadu. 

Ciele projektu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti inštaláciou inovatívnej technológie, umožňujúcej zvýšiť kvalitu a zvýšiť zamestnanosť mladých ľudí, t.j. 

- Inovácia výrobnej technológie so zameraním na zvýšenie konkurencieschopnosti.

- Vytvorenie nových pracovných miest, súvisiacich s inštaláciou inovatívnej technológie.

Výsledky realizovaného projektu:

www.economy.gov.sk

www.siea.sk 

 

Táto stránka používa Cookies

Táto webová stránka používa cookies pre správu overovania, navigáciu a ďalšie funkcie. Používaním našich webových stránok, súhlasíte s tým, že môžeme umiestniť tieto typy cookies na vaše zariadenie. Viac

Súhlasím