Menu Zavrieť

Hlavnými prioritami roku 2018 bol rozvoj špičkovej technológie klasickej práškovej metalurgie (sintering – PM), ako aj unikátnej technológie vstrekovania kovových práškov (MIM), ktorá nie je na Slovensku a vo väčšine okolitých štátov okrem spoločnosti GEVORKYAN, s.r.o. používaná. V ostatnom období bolo realizovaných viacero investícií do výrobných technológií, výskumného laboratória, softvérového vybavenia oddelenia vývoja, čím sa eliminoval počet možných chýb a skrátil čas potrebný na realizáciu nového projektu a výrazne bolo rozšírené oddelenie automatizácie, čo prispelo k eliminovaniu zbytočnej manuálnej práce a zvýšilo celkovú efektívnosť výroby. Spoločnosť dosiahla pozitívne výsledky s technológiou izostatického lisovania z tepla (HIP), ktorá predstavuje proces zhutňovania odliatkov a sintrovaných súčiastok vďaka vysokému tlaku a teploty až do 100% zhutnenia. Spoločnosť pravidelne využíva 3D tlač pre výrobu plastových náhradných dielov v rámci oddelenia výroby, čím výrazne eliminuje možné prestoje a skracuje čas, ktorý je potrebný na dodanie náhradných originálnych dielov. V r. 2019 bola spustená technológia AM, teda 3D tlač kovových súčiastok. 

Plánuje posilňovať svoju pozíciu vedúceho inovatívneho výrobcu v odbore práškovej metalurgie a pokračovať vo vývoji zložitejších výrobkov s vysokou pridanou hodnotou, naďalej diverzifikovať sortiment rozvojom MIM technológie a prenikať do ďalších odvetví priemyslu.

Tržby a investície: