Menu Zavrieť

Chcete byť súčasťou tímu?

Pridajte sa k nám!

Spoločnosť poskytuje atraktívne a stabilné pracovné miesta pre kvalifikovaných pracovníkov s príslušným vzdelaním. Má multinacionálny kolektív. Kľúčoví manažéri majú skúsenosti z rôznych odvetví priemyslu. Mimoriadne široké spektrum sociálneho programu spoločnosti pokrýva reálne potreby zamestnancov, od materiálnej výpomoci počas dlhodobej práceneschopnosti, rodičovskej dovolenky, cez refinancovanie nákladov na ubytovanie, dopravu, príspevky na ozdravovacie procedúry a mnoho iných.

V roku 2013 bol spustený špeciálny program na podporu mladých a talentovaných zamestnancov, ktorým poskytuje dlhodobý úver, v trvaní až 30 rokov, na kúpu domu, bytu, na generálnu opravu už existujúcej nehnuteľnosti. Veľký dôraz je v spoločnosti kladený na kontinuálne vzdelávanie zamestnancov. Všetci inžinieri a konštruktéri navštevujú medzinárodné veľtrhy, navyše každoročne absolvujú tréningy a kurzy v oblasti práškovej metalurgie v rôznych štátoch sveta.
Zamestnanci sú pre nás kľúčom k úspechu. Práve z tohto dôvodu si tento kľúč strážime na dobrom a bezpečnom mieste. Uvedomujeme si, že úspech spoločnosti stojí na ľuďoch, na ich schopnostiach a zručnostiach.

Aby sme svojim zákazníkom mohli prinášať stále nové a kvalitné výrobky, dlhodobo podporujeme osobný a profesijný rast našich zamestnancov. Vytvárame pre nich optimálne pracovné podmienky a dávame im možnosť rozvoja kreatívneho myslenia, čoho dôkazom je úspech a stabilita celej spoločnosti. Svojim zamestnancom ponúkame širokú škálu benefitov.

ako žiadať o zamestnanie?

Hľadáte príležitosť na uplatnenie svojich schopností, vedomostí a nápadov? Radi Vás privítame v našim tíme! Prednostne hľadáme kolegov na dlhodobú spoluprácu.
Žiadosť do pracovného pomeru môžete zaslať emailom na adresu:

cv@gevorkyan.sk

alebo poštou na adresu:

GEVORKYAN, s.r.o.,
Personálne oddelenie
Továrenská 504
976 31 Vlkanová
Na osobné pohovory budú pozvaní len vybraní uchádzači.

vývoj počtu zamestnancov:

via bona slovakia:

Spoločnosť GEVORKYAN, s.r.o. sa zapojila do 15. ročníka súťaže Via Bona Slovakia, organizovanej Nadáciou Pontis. V kategórii Skvelý zamestnávateľ jej bola udelená značka Inšpiratívny projekt.