Menu Zavrieť

Aditívna výroba – additive manufacturing (am)

Aditívna výroba (Additive Manufacturing – AM), mnohokrát označovaná aj ako 3D tlač, rapid prototyping alebo free-form fabrication, je proces spájania materiálu s úmyslom vytvoriť objekt/výrobok z dát 3D modelu. Zvyčajne sa tento proces prebieha technológiou vrstva po vrstve.

Základný proces výroby. Zdroj: Introduction to Additive Manufacturing Technology, EPMA, 2nd Edition, 2017

Používanie technológie aditívnej výroby (AM) s kovovými práškami je nový a rýchlo rastúci priemyselný sektor, ktorý so sebou prináša mnoho výhod, oproti konvenčným technologickým procesom:

 • obrovské dizajnové možnosti pri porovnaní s konvenčnými technológiami,
 • váhovo ľahké konštrukcie,
 • nové pohľady na možnosti výroby – možnosť vytvoriť vnútorné tunely alebo niekoľko súčiastok vyrobených v rámci jednej,
 • menšia spotreba surového materiálu, cca 25x menej oproti konvenčnému obrábaniu, čo je významné pri drahých materiáloch alebo pri surovine, ktorá sa ťažko obrába,
 • možnosti vytvorenia zložitého komponentu v jednom kroku,
 • nie sú potrebné žiadne nástroje, ktoré sú typické pre iné procesy práškovej metalurgie,
 • krátky výrobný proces, zložité súčiastky môžu byť vyrobené vrstva po vrstve v priebehu niekoľkých hodín.

Technológia aditívnej výroby má budúcnosť najmä, no nielen, v nasledujúcich odvetviach:

 • letecký a vesmírny priemysel,
 • energetika,
 • medicína, najmä chirurgické implantáty a zubná technika,
 • nástroje pre výrobu plastov,
 • automobilový priemysel a preprava,
 • spotrebný tovar,
 • iné.
Využitie AM technológie v rámci odvetví. Zdroj: Introduction to Additive Manufacturing Technology, EPMA, 2nd Edition, 2017 (Roland Berger).